การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับตัวเลือกไบนารี – กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ