การป้องกันความเสี่ยงด้วยตัวเลือกไบนารี คุณลักษณะและประโยชน์