ทำไมสถิติมีความสำคัญในตัวเลือกไบนารี

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

ทำไมสถิติมีความสำคัญในตัวเลือกไบนารี

คำว่าเครื่องมือจริงๆแล้วหากเรียนทางสถิติ ก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นเครื่องมือทางสถิติจริงๆ แล้วก็เครื่องมือสนับสนุน สามารถแบ่งกลุ่มได้หลายแนวทาง ผู้เขียนอาจจะคิดไม่เหมือนใคร ผมมองว่าแนวทางหนึ่งที่น่าจะใช้ได้ดีในการจำแนก เป็นต้นว่า

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองข้อมูล เนื่องจากสถิติจะเกี่ยวข้องกับข้อมูล แต่ก็ใช่ว่าทุกข้อมูลจะใช้ได้หมด จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนด หรือมาตรฐานของแต่ละเครื่องมือที่มีอยู่ การคัดกรองข้อมูลก่อนทำการวิเคราะห์จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างเช่น การทดสอบความเป็นการกระจายแบบปกติ Normallity Test เป็นต้น ถือเป็นการคัดกรองข้อมูลที่จำเป็นอย่างยิ่ง
 2. เครื่องมือในการแสดงให้เห็นภาพ กราฟ จัดว่าเป็นตัวสนับสนุนให้นักวิเคราะห์ข้อมูล ได้มองเห็นภาพข้อมูลที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้น บางครั้งเราก็เข้าใจว่ากราฟนั้นเป็นเครื่องมือทางสถิติไปด้วย แต่จริงๆไม่ใช่ แต่เราก็นำมาใช้จนเคยชินอย่างมาก เช่น Scatter plot ที่มักจะนำมาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ Regression หรืออย่าง กราฟ Histogram และ Box plot เป็นต้น
 3. เครื่องมือที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน นักสถิติได้คิดค้นเครื่องมือทางสถิติขึ้นมาใช้มากมายหลายชนิด ซึ่งบางชนิดก็เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เช่น T-Test , F-Test , ANOVA เป็นต้น แต่บางชนิดก็แทบจะไม่มีใครได้เคยใช้เหมือนกัน เครื่องมือเหล่านี้มีฐานะเป็นเครื่องมือทางสถิติจริงๆ มีหลักเกณฑ์การใช้ ข้อกำหนดที่ชัดเจน ที่จำเป็นต้องทำตามถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
 4. เครื่องมือที่ใช้เพื่อยืนยันความถูกต้อง การวิเคราะห์ข้อมูลบางครั้งใช่จะจบตรงที่ได้ผลออกมาแล้ว แต่ยังต้องพิสูจน์ทราบต่อให้ได้ว่า ผลที่ได้ออกมานั้นจะยอมรับได้หรือไม่ เช่น การวิเคราะห์ Regression จะต้องวิเคราะห์ผ่าน ANOVA ต้องทำการตรวจสอบ Residual plot เป็นต้น โดยส่วนมากเครื่องมือทางสถิติในข้อ 3 ไม่สามารถบอกได้ว่า สิ่งที่ตอบมานั้นมีที่ไปที่มาน่าเชื่อถือได้แค่ไหน จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในกลุ่มที่ 4 นี้บอกหรือยืนยัน หรือหักล้างก็ยังได้

แต่ในความเป็นจริงแล้ว มีเครื่องมือทางสถิติให้เลือกใช้มากมายเหลือคณานับ ทั้งที่คิดค้นมานานและเพิ่งจะเกิดขึ้นได้ไม่นาน แต่ความจริงอีกข้อ ก็คือคนใช้ก็มักจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัด หรือเลือกเพราะคิดว่าดูน่าเชื่อถือ เลือกเพราะมีคนบอกว่าต้องเลือกอย่างนั้นอย่างนี้ ที่ถูกคือต้องเลือกที่ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถตอบคำถามได้ และต้องตรงกับงานด้วย

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เครื่องมือที่มีอยู่เป็นหลักร้อย ก็มีที่ต้องใช้จริงไม่กี่อย่าง จึงไม่ยากที่ผู้ที่สนใจด้านสถิติจะศึกษาทำความเข้าใจ เฉพาะเครื่องมือที่นิยมใช้กันเท่านั้น

แผนผังต่อไปนี้ เป็นเพียงแนวทางหนึ่ง ในการทีจะทำให้ท่านได้เห็นความเชื่อมโยง ระหว่างข้อมูลที่ท่านมีและเครื่องมือทางสถิติที่ท่านสามารถเลือกใช้วิเคราะห์ได้ และท่านก็จะเข้าใจด้วยว่าเพราะอะไร เวลาเรียนสถิติจึงต้องเรียนทฤษฎีเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็เพราะว่าทฤษฎีจะทำให้เรามีพื้นฐาน ความเข้าใจในแต่ละเครื่องมือได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แผนภาพนี้ก็ไม่ได้รวมๆเครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดมาเชื่องโยงเข้าด้วยกัน เพียงแต่ผู้เขียนคิดว่าเป็นเครื่องมือที่มีใช้อย่างแพร่หลายที่สุด และมีความสำคัญมากกว่าเครื่องมืออื่นๆ

คำอธิบาย ในแต่ละ Block

1. Random หรือ การได้ข้อมูลมาต้องมาจากการชักตัวอย่างแบบสุ่ม เท่านั้น ถือเป็นเรื่องจำเป็นยิ่งยวดที่ผู้ใช้สถิติทุกท่านจะต้องคำนึงถึง นี่เองคือเหตุที่เราต้องเรียนเรื่อง Probability เครื่องมือทางสถิติจะไม่อาจทราบได้เลยว่าข้อมูลที่ท่านกำลังวิเคราะห์อยู่นั้นมาจากการสุ่มที่ถูกต้องหรือไม่ และไม่มีเครื่องมือชนิดใดเลยที่ถูกคิดค้นมาเพื่อทดสอบความเป็น Randomly ของข้อมูลได้ถูกต้อง 100% มีเพียงตัวคนเก็บข้อมูลเท่านั้นที่จะรู้ หากว่าข้อมูลที่ท่านกำลังวิเคราะห์ไม่ได้ถูกชักตัวอย่างมาแบบสุ่มแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ เราจะไม่ถือว่าเป็นผลลัพธ์ทางสถิติโดยเด็ดขาด แต่เป็นเพียงผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ธรรมดา (ที่บังเอิญคล้ายๆกับผลลัพธ์ทางสถิติเท่านั้น)

2. Measured by equipment ข้อมูลที่มีอยู่ใช้เครื่องมือวัดมาใช่หรือไม่ หากใช่ข้อมูลนั้นถือเป็นข้อมูลประเภทค่าต่อเนื่อง หรือ Continuous data ทันที มีค่าเชิงปริมาณทางฟิสิกส์มากมายหลายชนิดที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัด เพื่อให้ได้ค่ามา เช่น อุณหภูมิวัดโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ น้ำหนักวัดโดยเครื่องชั่ง ความยาววัดด้วยตลับวัด ความเป็นกรดด่างวัดด้วย PH Meter เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นรวมทั้งระบบการวัดที่ทันสมัยลำหน้ากว่าที่ผู้เขียนกล่าวถึงนี้ ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือวัดทั้งสิ้น งานวิจัยหลายอย่างจำเป็นต้องวัดค่าตัวแปรด้วยเครื่องมือวัด ทฤษฎีหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น Measurement system analysis หรือ Repeatability and reproducibility of measurement , Accuracy & Precision of measurement system เป็นต้น หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยิน ก็ไม่เป็นไรครับ ขอให้รู้ไว้ว่า มีเรื่องหรือหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอยู่ก็พอครับ

3. Normal distribution data เกือบ 99% ของข้อมูลที่วัดมาด้วยเครื่องมือ มีธรรมชาติของค่าเป็น Normal distribution หรือผู้เขียนชอบใช้คำว่า มีการกระจายแบบธรรมชาติ แต่ครั้นเมื่อเราไปสุ่มเก็บค่ามาไม่กี่ตัวอย่าง อาจจะทำให้ค่าที่สุ่มมาได้นั้น ไม่เป็น Normal distribution ก็เป็นได้ หากไม่เป็นท่านก็ต้องใช้เครื่องมือทางสถิติอีกกลุ่มหนึ่งในการวิเคราะห์ และหากเป็น Normal distribution ท่านก็ต้องใช้อีกกลุ่มหนึ่งในการวิเคราะห์เช่นกัน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น Probability distribution , Sample distribution , Normal distribution และ Anderson-Darling test เป็นต้น

4. เมื่อข้อมูลผ่านการทดสอบ Normality แล้ว ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทดสอบสมมติฐานต่อไป ซึ่งก็มี 2 พารามิเตอร์ ที่จะต้องทดสอบ คือค่ากลาง ( m ) และค่าความผันแปร หรือ Variation ( s ) ซึ่งก็ยังแบ่งตามจำนวน Sample และ Factor อีกด้วย

ภาพ แผนผังการเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติให้ตรงกับข้อมูล Nonparametric

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

เครื่องมือที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ในกลุ่ม Normal distribution ถือว่าเป็นเครื่องมือทางสถิติที่ให้รายละเอียดและความถูกต้องสูง ดังนั้นเมื่อมีข้อมูลที่ไม่เป็น Normal distribution ผู้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล อาจจะต้องทำการแปลงข้อมูลไปอยู่ใน Scale หรือ Unit อื่นๆ ดู หากเป็น Normal distribution ก็สามารถใช้เครื่องมือในกลุ่ม Normal ได้ เพียงแต่เวลาสรุปผล ต้องใช้ Scale หรือ Unit ใหม่ที่แปลงค่าไปแล้ว จะใช้ค่าดั้งเดิมไม่ได้อีกต่อไป ซึ่งผู้วิเคราะห์สามารถตอบโจทย์ใน Scale หรือ Unit ใหม่ ได้เลย หรือทำการแปลงกลับก่อน แล้วตอบใน Scale และ Unit เดิม ได้เช่นกัน แต่เมื่อมีข้อมูลที่ไม่สามารถจะแปลงไปสู่ Normal distribution ได้ ผู้วิเคราะห์ก็จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในกลุ่ม Nonparametric ซึ่งจะไม่สนใจว่าข้อมูลที่จะทำการวิเคราะห์หรือทดสอบนั้น เป็น Distribution ใด แม้แต่จะเป็น Normal distribution หากผู้ทำการวิเคราะห์ต้องการวิเคราะห์ด้วย Nonparametric ก็สามารถทำได้เช่นกัน เพียงแต่ไม่ค่อยมีใครทำกันเท่านั้นเอง

1. ไม่สนใจว่าข้อมูลที่จะทำการวิเคราะห์นั้น เป็น Normal distribution หรือไม่ หรือเป็น Distribution ใดก็ตาม ใช้ได้หมด

2. ง่ายในการคำนวณและการทำความเข้าใจ ขั้นตอนคำนวณไม่ซับซ้อนเหมือนกลุ่ม Normal distribution

3. ข้อมูลไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำหรือเที่ยงตรงสูง เหมือนกับกลุ่ม Normal distribution

1. ให้ Information น้อยกว่าเครื่องมือในกลุ่ม Normal distribution

ภาพ แผนผังการเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติให้ตรงกับข้อมูล อื่นๆ

ทำไมสถิติมีความสำคัญในตัวเลือกไบนารี

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้

จาก ประเภทของการประเมินโดยเฉพาะการแบ่งประเภทโดยใช้จุดประสงค์ของการประเมิน เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท จะเห็นว่า การวัดและประเมินผลการเรียนนอกจากจะมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนแล้ว ยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพการการสอนของครู และเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนคุณภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้วย ดังนั้นครูและสถานศึกษาต้องมีข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งจากการประเมินในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับอื่นที่สูงขึ้น ประโยชน์ของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้จำแนกเป็นด้านๆ ดังนี้

1.1 เพื่อจัดตำแหน่ง (Placement) ผลจากการวัดบอกได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับใดของกลุ่มหรือ เปรียบเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ในระดับใด การวัดและประเมินเพื่อจัดตำแหน่งนี้ มักใช้ในวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ

1.1. 1 เพื่อคัดเลือก (Selection) เป็นการใช้ผลการวัดเพื่อคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน เข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ หรือเป็นตัวแทน(เช่นของชั้นเรียนหรือสถานศึกษา) เพื่อการทำกิจกรรม หรือการให้ทุนผล การวัดและประเมินผลลักษณะนี้คำนึงถึงการจัดอันดับที่เป็นสำคัญ

1.1. 2 เพื่อแยกประเภท (Classification) เป็นการใช้ผลการวัดและประเมินเพื่อแบ่งกลุ่มผู้เรียน เช่น แบ่งเป็นกลุ่มอ่อน ปานกลาง และเก่ง แบ่งกลุ่มผ่าน-ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือตัดสินได้-ตก เป็นต้น เป็นการวัดและประเมินที่ยึดเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มเป็นสำคัญ

1. 2 เพื่อวินิจฉัย (Diagnostic) เป็นการใช้ผลการวัดและประเมินเพื่อค้นหาจุดเด่น-จุดด้อยของผู้เรียนว่ามีปัญหาในเรื่องใด จุดใด มากน้อยแค่ไหน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจการวางแผนการจัดการเรียนรู้และการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เครื่องมือที่ใช้วัดเพื่อการวินิจฉับ เรียกว่า แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) หรือแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน ประโยชน์ของการวัดและประเมินประเภทนี้นำไปใช้ในวัตถุประสงค์ 2 ประการดังนี้

1.2. 1 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการวัดผู้เรียนด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนจะทำให้ทราบว่าผู้เรียนมีจุดบกพร่องจุดใด มากน้อยเพียงใด ซึ่งครูผู้สอนสามารถแก้ไขปรับปรุงโดยการสอนซ่อมเสริม (Remedial Teaching) ได้ตรงจุด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้

1.2. 2 เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผลการวัดด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน นอกจากจะช่วยให้เห็นว่าผู้เรียนมีจุดบกพร่องเรื่องใดแล้ว ยังช่วยให้เห็นจุดบกพร่องของกระบวนการจัดการเรียนรู้อีกด้วย เช่น ผู้เรียนส่วนใหญ่มีจุดบกพร่องจุดเดียวกัน ครูผู้สอนต้องทบทวนว่าอาจจะเป็นเพราะวิธีการจัดการเรียนรู้ไม่เหมาะสมต้องปรัปรุงแก้ไขให้เหมาะสม

1.3 เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง การประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้เทียบกับจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลจากการประเมินใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาจจะปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ( Teaching Method) ปรับเปลี่ยนสื่อการสอน ( Teaching Media) ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (Teaching Innovation) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

1.4 เพื่อการเปรียบเทียบ (Assessment) เป็นการใช้ผลการวัดและประเมินเปรียบเทียบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการจากเดิมเพียงใด และอยู่ในระดับที่พึงพอใจหรือไม่

1.5 เพื่อการตัดสิน การประเมินเพื่อการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นการประเมินรวม ( Summative Evaluation) คือใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดเทียบกับเกณฑ์เพื่อตัดสินผลการเรียนว่าผ่าน-ไม่ผ่าน หรือให้ระดับคะแนน

ผลจากการวัดและประเมินผู้เรียน ช่วยให้ทราบว่าผู้เรียนมีปัญหาและข้อบกพร่องในเรื่องใด มากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถแนะนำและช่วยเหลือผู้เรียนให้แก้ปัญหา มีการปรับตัวได้ถูกต้องตรงประเด็น นอกจากนี้ผลการวัดและประเมินยังบ่งบอกความรู้ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ซึ่งสามารถนำไปใช้แนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวการเลือกอาชีพให้แก่ผู้เรียนได้

ข้อมูลจากการวัดและประเมินผู้เรียน ช่วยให้ผู้บริหารเห็นข้อบกพร่องต่างๆ ของการจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และบ่งบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามักใช้ข้อมูลได้จากการวัดและประเมินใช้ในการตัดสินใจหลายอย่าง เช่น การพัฒนาบุคลากร การจัดครูเข้าสอน การจัดโครงการ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเรียน นอกจากนี้การวัดและประเมินผลยังให้ข้อมูลที่สำคัญใน

การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ( SSR) เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาสู่ผู้ปกครอง สาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และนำไปสู่การรองรับการประเมินภายนอก จะเห็นว่าการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

4.1 ข้อมูลจาการวัดและประเมินผลนำไปสู่ปัญหาการวิจัย เช่น ผลจากการวัดและประเมินพบว่าผู้เรียนมีจุดบกพร่องหรือมีจุดที่ควรพัฒนาการ แก้ไขจุดบกพร่องหรือการพัฒนาดังกล่าวโดยการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีสอนหรือทด ลองใช้นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย การวิจัยดังกล่าวเรียกว่า การวิจัยในชั้นเรียน ( Classroom Research) นอกจากนี้ผลจากการวัดและประเมินยังนำไปสู่การวิจัยในด้านอื่น ระดับอื่น เช่น การวิจัยของสถานศึกษาเกี่ยวกับการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน เป็นต้น

4.2 การวัดและประเมินเป็นเครื่องมือของการวิจัย การวิจัยใช้การวัดในการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาผลการวิจัย ขั้นตอนนี้เริ่มจากการหาหรือสร้างเครื่องมือวัด การทดลองใช้เครื่องมือ การหาคุณภาพเครื่องมือ จนถึงการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพแล้วรวบรวมข้อมูลการวัดตัวแปรที่ศึกษา หรืออาจต้องตีค่าข้อมูล จะเห็นว่าการวัดและประเมินผลมีบทบาทสำคัญมากในการวิจัย เพราะการวัดไม่ดี ใช้เครื่องมือไม่มีคุณภาพ ผลของการวิจัยก็ขาดความน่าเชื่อถือ

6 เหตุผลที่ลูกไม่อยากเล่าปัญหาให้พ่อแม่ฟัง

ทำไม แฮนนาห์ เบเคอร์ 13 Reasons Why ต้องสู้กับชีวิตวัยรุ่นเพียงลำพัง?

เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูซีรี่ส์วัยรุ่นชื่อดังจากฝั่งอเมริกาอย่าง 13 Reasons Why จบแล้ว ต้องมีบ้างที่สงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวเบเคอร์ ว่าทำไมพ่อแม่ของ แฮนนาห์ เบอเคอร์ ไม่เอะใจสักนิดเกี่ยวกับชีวิตของลูกสาวตัวเอง บางคนมองว่าพ่อแม่ของเธอที่เป็นอีกเหตุผลให้เธอตัดสินใจเลือกจบชีวิตตัวเองลงด้วยซ้ำ ซึ่งเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ จึงสนใจในประเด็นนี้

ในฉากท้ายๆ เรารู้สึกได้ถึงความหนักอึ้งในใจของแฮนนาห์ที่แบกรับปัญหาชีวิตเอาไว้คนเดียว รู้สึกไร้ที่พึ่ง และสิ้นหวัง รู้สึกว่างเปล่า แม้จะมีคนรอบตัวมากมาย แต่เหมือนไม่มีใครสักคน แม้แต่คนในครอบครัวเธอเอง

สำหรับซีรี่ส์เรื่องนี้ จากทุกๆความสัมพันธ์ของตัวละครวัยรุ่นกับตัวละครพ่อแม่ เราลองสรุปได้ออกมาเป็น 6 เหตุผล ที่ทำให้วัยรุ่นไม่กล้าเล่าปัญหาให้พ่อแม่ฟัง

1.ไม่ไว้ใจ กลัวจะถูกตำหนิหรือลงโทษ กลัวจะต้องอับอาย

โดยเฉพาะกับพ่อแม่ ที่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด ในเมื่อเค้าสามารถชื่นชมเราได้ เค้าก็สามารถตำหนิเราได้เช่นกัน และในบางครอบครัว พ่อหรือแม่ อาจมีอำนาจภายในบ้านมากกว่าแค่ตำหนิ ถ้าสิ่งที่ลูกทำลงไปนั้นร้ายแรงสำหรับพวกเขา สำหรับหัวข้อนี้ เรามองเห็นจากตัวละคร “อเล็กซ์” ค่ะ เขามีพ่อเป็นตำรวจที่เข้มงวดมากทีเดียว

เมื่อเราเติบโตจากวัยเด็กที่ยังช่วยเหลืออะไรตัวเองได้ไม่มากนัก มาสู่วัยรุ่นที่มีอะไรหลายๆอย่างให้รับผิดชอบแล้ว เราคงอยากจะจัดการปัญหาของตัวเองให้ได้มากกว่าการให้พ่อแม่ทำให้ ส่วนหนึ่งก็คือมันน่าจะบ่งบอกว่าเราโตแล้วนะ มีพื้นที่ส่วนตัว และสามารถคิดแก้ปัญหาเองได้

จากในเรื่อง แม้ว่า เคลย์ และ แฮนนาห์ จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ ดูมีโอกาสหลายครั้งที่จะเล่าปัญหาของตัวเอง แต่พวกเขาเลือกที่จะไม่พูด แม้แต่ โทนี่ ที่ดูเหมือนจะสามารถรับมือกับหลายๆสิ่งได้เสมอ แต่ท้ายที่สุด ก็มีจุดที่อัดอั้นตันใจและระบายกับเพื่อนชายคนสนิทออกมาว่า “คิดว่าตัวเองจะรับมือเรื่องนี้ได้”

3.กลัวจะไม่เข้าใจ และช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดี สุดท้ายแล้วจะทำให้เรื่องเสีย

แน่นอนว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มมีความคิดและความรู้สึกที่ซับซ้อนขึ้น กับเรื่องที่เจอพวกเขาคงจะรู้สึกว่ามันละเอียดอ่อนมาก เกินกว่าที่พวกพ่อแม่จะมาเข้าใจได้ ถ้าเกิดเผลอพลั้งปากเล่าไป เรื่องอาจจะใหญ่โตขึ้นก็เป็นได้

ตัวอย่างประเด็นนี้ เรามองเห็นจากตัวละคร “เคลย์” ที่มีแม่เป็นทนายความฝ่ายจำเลย ซึ่งก็คือ โรงเรียนมัธยมลิเบอร์ตี้ไฮ ที่เขาเรียนอยู่นั่นเอง แน่นอนว่าถ้าเกิดพูดเรื่องเทปของแฮนนาห์ออกไป เรื่องจะต้องลุกลามใหญ่โตมากขึ้นแน่นอน อีกอย่างก็คือเขายังฟังเทปไม่ครบ และไม่แน่ใจเช่นกันว่า

4.ไม่อยากรบกวน เพราะพ่อแม่ก็ดูมีปัญหาเยอะมาก ไม่อยากเป็นภาระ

ดูเหมือนว่า แฮนนาห์พยายามจะพูดคุยกับพ่อแม่หลายครั้ง แต่สุดท้ายก็ต้องกลืนปัญหาลงคอไปเสมอ เพราะพ่อกับแม่มักจะมีปัญหาให้มาถกเถียง ขึ้นเสียงใส่กันบ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงหลังๆที่เรื่องราวเริ่มพีคมากขึ้น ส่วนมากก็จะเป็นปัญหาเงินทอง รายรับไม่พอกับค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น ที่ทำให้ แฮนนาห์ไม่อยากรบกวนด้วยปัญหาชีวิตวัยรุ่นของเธอ

5. ไม่อยากทำให้พ่อแม่ผิดหวัง เพราะถูกคาดหวังเอาไว้มาก

แน่นอนว่าไม่มีใครเป็นคนดี 100% หรือชั่ว 100% แต่ในหลายครั้ง คนที่มีภาพลักษณ์ดูดี เป็นคนดี เป็นที่รักก็คงไม่อยากสูญเสียมันไปเพียงเพราะการทำผิดพลาดในบางครั้ง

เรายกจุดนี้ให้กับตัวละคร “คอร์ทนีย์” เธอเป็นสาวเอเชียที่เป็นมิตรกับทุกคน ยิ้มแย้มและพูดจาไพเราะ มีน้ำใจ เป็นเด็กกิจกรรม เรียนเก่งและโดดเด่นอยู่เสมอ ความคิดเห็นของเราคิดว่า เธอช่างเป็นคนที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยสับสนคนหนึ่งเลยทีเดียว จากฉากที่เธอสารภาพความอายของเธอต่อหน้าหลุมศพของ แฮนนาห์เกี่ยวกับการมีพ่อเป็นคู่เกย์ และตัวเองก็มีรสนิยมแบบนั้นด้วย เธอไม่สามารถยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นได้ เพราะไม่อยากถูกตราหน้าว่า

ทำให้เรารับรู้ความกดดันภายในใจของ คอร์ทนีย์ อีกหนึ่งฉากคือฉากที่ต้องนั่งทานอาหารเช้ากับพ่อพร้อมกับนั่งฟังเขาวิจารณ์การบ้าน บ่งบอกว่าพ่อของเธอน่าจะคาดหวังในตัวเธอไม่น้อยเลย

6.พ่อแม่ดูไม่สนใจอยู่แล้ว ไม่ว่าเราไปพบเจออะไรมา ดูเหมือนพวกเขาไม่ทันสังเกต ไม่เอะใจด้วยซ้ำ

เพราะในใจของลูกอาจจะอยากเล่าและปรึกษาใจแทบขาด แต่มันทำไม่ได้ เพราะ แม้แต่เรื่องทั่วๆไปในชีวิต พ่อแม่ยังไม่สนใจด้วยซ้ำ การเล่าปัญหาให้ฟังอาจจะโดนเมินเฉยหรือด่ากลับให้เจ็บปวดใจมากขึ้นซะมากกว่า ข้อนี้เราเห็นได้ชัดเจนมากจากตัวละคร “ จัสติน” ที่มีแม่ที่ไม่ค่อยสนใจอะไรในชีวิตลูก อยู่ภายใต้อำนาจของสามีใหม่ ปล่อยลูกให้อยู่ตามมีตามเกิดจนตัวเขาต้องไปพึ่งพาครอบครัวของไบรซ์อยู่เสมอ

เราเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูก แม้ในบางครั้ง ชีวิตของพ่อแม่ก็ไม่ได้สวยงามราบรื่นเสมอไป แต่จะเป็นไปได้ไหมที่พ่อแม่หยุดพักปัญหาส่วนตัว สละเวลาสักนิด มามองดูลูกๆที่เรารักอย่างใส่ใจมากขึ้น เปิดใจ ทำความเข้าใจ ช่วยเหลือพวกเขาให้ก้าวผ่านปัญหาของช่วงวัย เพราะถึงแม้ว่าปัญหาในชีวิตคู่หรือการเงินจะหนักหนา แต่ถ้าหาก การสูญเสียลูกไปมันหนักหนายิ่งกว่าและไม่มีอะไรมาทดแทนได้แล้ว เราว่ามันก็คุ้มที่จะทำ

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

การลงทุนในตัวเลือกไบนารี
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: