ตัวบ่งชี้สำหรับตัวเลือกไบนารีเปอร์เซ็นต์ช่วงวิลเลียมส์

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Индикатор для бинарных опционов Williams %R (индикатор Процентный диапазон Вильямса)

Процентный диапазон Вильямса носится к индикаторам бинарных опционов, осцилляторам, который показывает трейдерам зону перекупленности и перепроданности актива. Он был описан ещё в далёкие 1970-е года Вильямсом. Не скажу, что в нём есть что-то особенное или уникальное. Принцип работы схож с другими осцилляторами. Но, индикатор Williams %R можно применять в техническом анализе с различными таймфреймами. Наверное поэтому он приобрёл популярность и полюбился многим трейдерам.

А вот Williams %R на живом графике:

Процентный диапазон Вильямса открывается в новом окне под графиком. Имеет вид кривой линии, которая двигается по шкале о -100 до 0.

Сейчас стоит определиться с зонами индикатора :

– от 0 до -20 (зона перекупленности). Если индикатор пробивает отметку -20 сверху вниз, стоит открывать опцион PUT .

– от -80 до -100 (зона перепроданности). Если индикатор пробивает отметку -80 снизу вверх, стоит открывать опцион CALL .

Ещё стоит следить за дивергенцией. Это когда цена актива, например, двигается вверх, показывая очередные максимумы, а кривая линия индикатора наоборот начинает падать. Это свидетельствует о скорой смене тренда и развороте стоимости актива.

Лучше всего применять индикатор Williams %R во время флета, бокового тренда.

Согласно статистике от более опытных трейдеров, индикатор процентного диапазона Вильямса принято использовать на более старших таймфреймах. Хоть сигналов там и будет меньше, но они будут с более высоким процентом прибыльности. Да и на младших таймфреймах 1-5 минут мувинг ведет себя хаотично и непредсказуемо.

В настройках можно менять параметр периода на желаемый. По умолчанию он стоит на 14, новичкам этого будет вполне достаточно. По словам создателя, именно такой период делает мувинг более чувствительным.

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Сравнивать его со Стохастиком глупо, так как они формируются по разным принципам. В основе Стохастического осциллятора лежат скользящие средние, а у Williams %R, что и делает его более чувствительным.

Изначально данный индикатор задумывался Вильямсом только для определения зон перекупленности и перепроданности.

Обратите внимание, что когда его мувинг заходит в зону выше 80 или ниже 20, не стоит сразу открывать сделки. Нужно дождаться подтверждения и окончательного разворота тенденции. Для этого можно использовать свечные паттерны. Помните, что именно за счет повышенной чувствительности индикатор реагирует на все хаотичные ценовые импульсы.

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

การลงทุนในตัวเลือกไบนารี
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: