ตัวเลือกไบนารี วิธีการเลือกเวลาที่เหมาะสมในการเล่น