คู่มือที่สมบูรณ์เพื่อการขายของตัวเลือก – เคเจมส์ฟรีดาวน์โหลด

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

К. Джеймс – Полное руководство по продаже опционов

Многие трейдеры ,в той или иной степени, знакомы с понятием процента опционов, истекающих вне денег. Но лишь немногие знакомы с тем, почему они истекают вне денег, каков размер процента, в чём выгода продажи опциона и почему доход выше, чем при покупке фьючерсов или опциона. Ну и уж совсем малый процент трейдеров применяют стратегию опционной продажи. А происходит это из-за того, что они опасаются ограниченного дохода и неограниченных рисков. Но если взглянуть с другой стороны, продавец опционов может получить больше прибыли и зависит это от количества покупающих трейдеров.

Книга «Полное руководство по продаже опционов» отмечает, что эта стратегия подходит для стабильного заработка от 30% до 70% годовых. Доход будет уверенным и на постоянной основе.

Содержание книги

 • Продажа опционов – как и почему это работает
 • Стратегии продажи опционов и риск-контроль
 • Анализ рынка и продажа опционов
 • Приступая к торговле
การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

การลงทุนในตัวเลือกไบนารี
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: