คือไม่ใช่ฟาร์มอะไร (Non-Farm)

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Non-farm – что это такое?

Если Вы только начинаете интересоваться рынком финансов, то наверняка начинаете с фундаментального и технического анализа. Сегодня я расскажу об одном из значимых показателей экономики, который знает любой человек, который немного знаком с трейдингом. Называется этот показател Нон Фарм (Non-Farm).

Найти этот показатель Вы сможете в экономическом календаре, публикуется он каждую первую пятницу месяца и звучит как « Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США». Общее количество занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США составляет около 80% рабочих, которые производят весь объем ВВП .

После Внутреннего Валового Продукта (ВВП) США, Нон Фарм это второй по значимости экономический показатель и он ну очень волатилен. Также его еще называют «индикатор который двигает весь рынок» .

Таким образом, Non Farm Employment Change – это статистика по США, но в связи с корреляцией рынков, оказывает огромное воздействие на рынки всего мира без исключения. Поэтому куда США, туда и весь остальной мир. Несомненно, аналитические прогнозы по этому событию могут публиковаться за несколько дней до выхода новости. И даже на эти прогнозы рынок среагирует, в зависимости от ожиданий масштабов изменений. Но наибольшую волатильность Вы сможете наблюдать в момент выхода новости, за несколько секунд рынок выстреливает в сторону медвежьего или бычьего тренда, в зависимости от данных по новости.

В этот день рынок крайне не стабилен и очень мало трейдеров вступают в процесс трейдинга. В ожидании выхода данных возможны ложные пробои уровней, либо рынок вовсе торгуется в достаточно узком диапазоне (30-100 пипсов). В такой день, существует всего один вариант заработать. Это торговать в момент выхода фактических значений по новости. Если фактическое значение окажется красного цвета , это негативная новость для доллара, если фактическое значение окажется зеленого цвета , это положительная новость для доллара.

Я рекомендую торговать по этой новости выбрав пару USD/JPY, если фактическое значение окажется зеленого цвета – открываем опцион на две минуты вверх. Не упустите возможность для заработка!

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

การลงทุนในตัวเลือกไบนารี
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: