ดัชนีการไหลของเงินราคา MFI

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

ดัชนีกระแสการไหลของเงิน (MFI)

ตัวชี้วัดและกลยุทธ์

ดัชนีกระแสการไหลของเงิน (MFI)

อินดิเคเตอร์ Money Flow Index (MFI) เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการวัดแรงซื้อและแรงขาย โดยการวิเคราะห์ทั้งราคาและปริมาณ การคิดคำนวณของ MFI จะคิดออกมาเป็นค่าที่ถูกพล็อตเป็นเส้น ที่เคลื่อนไหวในช่วง 0-100 ซึ่งทำให้มันเป็นออสซิลเลเตอร์ เมื่อ MFI เพิ่มขึ้น นี่แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้น เมื่อมันลดลง นี่แสดงให้เห็นถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้น Money Flow Index สามารถสร้างหลายๆ สัญญาณขึ้นมาได้ อันที่รู้จักกัน เช่น สภาวะ overbought และ oversold, ไดเวอร์เจนท์ และการแกว่งที่ผิดพลาด

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Money Flow Index indicator (MFI)

ดัชนีการไหลของกระแสเงิน (Money Flow Index – MFI): คำอธิบาย, การปรับใช้ และการใช้งาน

Money Flow Index – MFI บ่งบอกถึงความหนาแน่นของเงินที่ลงทุนในหลักทรัพย์ การสร้างและการตีความดัชนีคล้ายกับดัชนี Relative Strength Index (RSI) ความแตกต่างเดียวที่มีคือ MFI นำปริมาณการซื้อขายเข้ามาพิจารณาด้วย

การวิเคราะห์ดัชนีการไหลของกระแสเงิน (Money Flow Index) สามารถตีความได้ดังนี้:

การลู่ออก (Divergence) ระหว่าง indicator และการเคลื่อนที่ของราคา หากราคาเพิ่มขึ้นและ Money Flow Index ลดลง (หรือในทางกลับกัน) มีความเป็นไปได้สูงสำหรับการกลับตัวของราคา;

ค่า Money Flow Index ที่สูงกว่า 80 และต่ำกว่า 20 เตือนให้เห็นถึงจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่อาจเกิดขึ้นในตลาด

การคำนวณ

การคำนวณ Money Flow Index ประกอบด้วยหลายขั้นตอน ในขั้นต้น, ต้องกำหนดราคาปกติ (TP) สำหรับช่วงเวลาใดๆ

TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

จากนั้น, คำนวณจำนวนกระแสเงิน (MF):

หากราคา TP ของวันนี้มากกว่าราคา TP ของเมื่อวาน, กระแสเงินถือว่าเป็นบวก หากราคา TP ของวันนี้น้อยกว่าราคา TP ของเมื่อวาน, กระแสเงินถือว่าเป็นลบ

กระแสเงินที่เป็นบวก (Positive Money Flow – PMF) หมายถึงผลรวมของกระแสเงินที่เป็นบวกสำหรับช่วงเวลาที่เลือก กระแสเงินที่เป็นลบ (Negative Money Flow – NMF) หมายถึงผลรวมของกระแสเงินที่เป็นลบสำหรับช่วงเวลาที่เลือก

จากนั้น, คำนวณอัตราส่วนเงิน (money ratio – MR) โดยการหารกระแสเงินที่เป็นบวกด้วยกระแสเงินที่เป็นลบ:

MR = กระแสเงินที่เป็นบวก (Positive Money Flow – PMF)/กระแสเงินที่เป็นลบ (Negative Money Flow – NMF)

และขั้นสุดท้าย, คำนวณดัชนีการไหลของกระแสเงิน (Money Flow Index – MFI) โดยใช้ money ratio:

เรียนเทรด Forex โดย Rak Forex Trader Coach

Money Flow Index – MFI

ดัชนีการไหลของกระแสเงิน Money Flow Index – MFI

Money Flow Index – MFI บ่งบอกถึงความหนาแน่นของเงินที่ลงทุนในหลักทรัพย์ การสร้างและการตีความดัชนีคล้ายกับดัชนี Relative Strength Index (RSI) ความแตกต่างเดียวที่มีคือ MFI นำปริมาณการซื้อขายเข้ามาพิจารณาด้วย

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

การลงทุนในตัวเลือกไบนารี
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: