การซื้อและขายความผันผวนของ Kevin Connolly – ดาวน์โหลดฟรี

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Кевин Коннолли – Покупка и продажа волатильности

Очередная книга, посвящённая бинарным опционам, в нашем сборнике расскажет, как можно заработать благодаря покупке и продаже волатильности. Михаил Чекулаев, автор множества статей и учебников на тему опционного трейдинга, выступил в роли научного редактора. Стратегия покупки и продажи волатильности подойдёт для уже продвинутых трейдеров, желающих попробовать новые способы применения опционных активов и контрактов, способы, которые бы увеличили доход с биржи. Автор учебника – Кевин Конноли – объяснил торговую стратегию доступно и легко, не нагружая лишними формулами или сложными математическими методами.

Содержание книги

 • Словарь терминов
 • Введение в концепцию торговли волатильностью
 • Обзор основных понятий
 • Линия цены производных финансовых инструментов до истечения срока
 • Простая длинная торговая волатильность
 • Короткая торговля волатильностью
 • Использование опционов «Пут» в торговле волатильностью
 • Управление опционными комбинациями
 • Более сложные аспекты торговли волатильностью
การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

การลงทุนในตัวเลือกไบนารี
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: