คลื่นความถี่ 2020

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

สรุป ประมูล 5G ได้คลื่นครบทุกค่าย กสทช. รับเงินเข้ารัฐ 1 แสนล้าน

การประมูล 5G ที่จัดโดย กสทช. ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ จบลงแล้วโดยแต่ละโอเปอเรเตอร์ต่างแบ่งคลื่นกันไป โดย AIS เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่ได้ทั้ง 3 คลื่นความถี่ ทรูได้ 2 ความถี่ ส่วน dtac TOT และ CAT ได้ไปบริษัทละ 1 คลื่นความถี่

700 MHz ระยะเวลาการประมูล 9:30-12:30 น.

จำนวน 3 ชุดคลื่น ราคาขั้นต่ำต่อชุด 8,792 ล้านบาท ราคาประมูลขึ้นครั้งละ 440 ล้านบาท มีการแข่งราคากันถึง 20 รอบ

โดยรอบที่ 2 ถึง 19 นั้น ผู้เข้าประมูลทั้ง 3 รายเสนอคลื่นรวมกันที่ 4 ชุด มากกว่าจำนวนเสนอ 1 ชุด ทำให้ไม่สามารถปิดประมูลได้จนกระทั่งรอบที่ 20 มีผู้ประมูลรายนึงถอนตัว ส่งผลให้ปิดการประมูลคลื่น 700 MHz ได้ในรอบที่ 20 ปิดที่ราคา 17,153 ล้านบาท/ชุด (สูงกว่าราคาตั้งต้นถึง 8,361 ล้านบาท) รวม 3 ชุด เป็นเงิน 51,460,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ประมูลได้ยัไม่ต้องชำระเงินร่าประมูล เพราะคลื่น 700 MHz จะใช้งานได้ในเดือนเมษายน ปี 2564

2600 MHz ระยะเวลาการประมูล 12:50-13:58 น.

เสนอขาย 19 ชุดคลื่น ราคาขั้นต่ำต่อชุด 1,862 ล้านบาท ราคาประมูลจะขึ้นครั้งละ 93 ล้านบาท มีการแข่งราคากันแค่ 2 รอบ

โดยในรอบแรกผู้ประมูลทั้ง 3 เสนอจำนวนชุดรวมกัน 25 ชุด มากกว่าจำนวนเสนอของ กสทช. 6 ชุด ก่อนที่ในรอบ 2 จะมีผู้ลดจำนวนคลื่นทำให้ปิดการประมูลคลื่น 2600 MHz ได้อย่างรวดเร็ว และปิดที่ราคา 1,956 ล้านบาท/ชุด (สูงกว่าราคาตั้งแค่ 94 ล้านบาท) รวม 19 ชุด เป็นเงิน 37,433,888,888 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้เงื่อนไขของคลื่น 2600 MHz คือ ผู้ประมูลจะต้องวางโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ EEC 50% ใน 1 ปี และ 50% ของพื้นที่ประชากร Smart City ภายใน 4 ปี

จบการประมูล 2 คลื่นความถี่ กสทช. ได้เงินเข้ารัฐแล้ว 88,623 ล้านบาท มากกว่าที่คาดการณ์ที่ประมาณ 7 หมื่นล้านก่อนการประมูล (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คลื่น 26 GHz ระยะเวลาการประมูล 14:30-15:05 น.

เสนอขาย 27 ชุดคลื่น ราคาขั้นต่ำต่อชุด 423 ล้านบาท ราคาประมูลจะขึ้นครั้งละ 22 ล้านบาท มีการแข่งราคากัน 1 รอบ

โดยผู้เข้าประมูลทั้ง 4 ราย เสนอคลื่นรวมกันแค่ 26 ชุด น้อยกว่าจำนวนเสนอของ กสทช. 1 ชุด ทำให้จบการประมูลอย่างรวดเร็วเพียง 10 นาที ปิดที่ราคา 445 ล้านบาท/ชุด (สูงกว่าราคาตั้งแค่ 22 ล้านบาท) รวม 26 ชุด เป็นเงิน 11,627,288,889 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จบการประมูล 3 คลื่นความถี่ กสทช. ได้เงินเข้ารัฐ 100,521,177,777 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สรุป ใครได้คลื่นย่านไหนไปบ้าง

AIS
700 MHz จำนวน 1 ชุดคลื่น ช่องสัญญาณระหว่าง 733-738 และ 788-793 MHz
2600 MHz จำนวน 10 ชุดคลื่น ช่องสัญญาณระหว่าง 2500-2600 MHz
26 GHz จำนวน 12 ชุดคลื่น ช่องสัญญาณระหว่าง 25.2-26.4 GHz

ใช้เงินประมูลทั้งหมด 42,060,000,000 บาท

True
2600 MHz จำนวน 9 ชุดคลื่น ช่องสัญญาณระหว่าง 2600-2690 MHz
26 GHz จำนวน 8 ชุดคลื่น ช่องสัญญาณระหว่าง 24.3-25.1 GHz

ใช้เงินประมูลทั้งหมด 21,449,777,776 บาท

dtac
26 GHz จำนวน 2 ชุดคลื่น ช่องสัญญาณระหว่าง 26.8-27.0 GHz

ใช้เงินประมูลทั้งหมด 910,400,001 บาท

TOT
26 GHz จำนวน 4 ชุดคลื่น ช่องสัญญาณระหว่าง 26.4-26.8 GHz

ใช้เงินประมูลทั้งหมด 1,795,000,000 บาท

CAT
700 MHz จำนวน 2 ชุดคลื่น ช่องสัญญาณระหว่าง 738-748 และ 793-803 MHz

ใช้เงินประมูลทั้งหมด 34,306,000,000 บาท

กสทช. สรุปประมูล 5G รวมเกิน 1 แสนล้านบาท AIS ได้ครบทุกความถี่ 700MHz, 2600MHz และ 26GHz

กสทช. สรุปผลการประมูลคลื่นความถี่ 5G ประกอบด้วย 700MHz, 2600MHz และ 26GHz ผลออกมารวมมูลค่าใบอนุญาตในการประะมูลครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,521 ล้านบาท

วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 2563 สำนักงาน กสทช.จัดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz โดยมีผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์เข้าร่วมการประมูลจำนวน 5 ราย ได้แก่

 • บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด – True
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) – TOT
 • บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด – Dtac
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) – CAT
 • บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด – AIS

ทั้งนี้ ทาง กสทช.ประมาณการรายได้จากการประมูลคาดว่าจะนำส่งเข้ารัฐ จำนวนกว่า 70,000 ล้านบาท โดยรายละเอียดของคลื่นความถี่แบ่งออกเป็น

 • 700 MHz จำนวน 3 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้น 8,792 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 440 ล้านบาท
 • 2600 MHz จำนวน 19 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้น 1,862 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 93 ล้านบาท
 • 26 GHz จำนวน 27 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้น 423 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 22 ล้านบาท
 • สำหรับคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล

แถลงข่าวการประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคม ในย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz

โพสต์โดย กสทช. เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

การประมูลครั้งนี้ ใช้เวลาทั้งหมด 5 ชั่วโมง 35 นาที มีราคาประมูลรวมทุกคลื่นความถี่ 100,521 ล้านบาท แบ่งดังนี้

คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz

มีผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย (CAT, AIS, True) การประมูลสิ้นสุดลงในรอบที่ 20 จำนวนใบอนุญาต 3 ชุด (2×5 MHz) มีผู้ประมูลได้ทั้งหมด 3 ชุด ราคาสุดท้ายต่อชุดคลื่นความถี่อยู่ที่ 17,153 ล้านบาท ผลรวมในการกำหนดย่านความถี่เท่ากับ 1 ล้านบาท รวมราคาทั้งสิ้น 51,460 ล้าน แบ่งเป็น

 • CAT ได้ไป 2 ชุด คือ 738-748 MHz คู่กับ 793-803 MHz มีราคาสุดท้าย 34,306 ล้านบาท
 • AIS ได้ ไป 1 ชุด คือ 733-738 MHz คู่กับ 788-793 MHz มีราคาสุดท้าย 17,154 ล้านบาท
 • True ไม่ได้รับการจัดสรรชุดคลื่นความถี่

คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz

มีผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย (AIS, CAT, True) การประมูลสิ้นสุดในรอบที่ 2 จำนวนใบอนุญาต 19 ชุด มีผู้ประมูลได้ทั้งหมด 19 ชุด ราคาสุดท้ายต่อชุดคลื่นความถี่อยู่ที่ 1,956 ล้านบาท ผลรวมในการกำหนดย่านความถี่เท่ากับ 269,888,888 บาท รวมราคาทั้งสิ้น 37,433,888,888 บาท แบ่งเป็น

 • AIS ได้ไป 10 ชุด คือ 2500-2600MHz มีราคาสุดท้าย 19,561 ล้านบาท
 • True ได้ไป 9 ชุด คือ 2600-2690MHz มีราคาสุดท้าย 17,872,888,888 บาท
 • CAT ไม่ได้รับการจัดสรรชุดคลื่นความถี่

คลื่นความถี่ย่าน 26 GHz

มีผู้เข้าร่วมประมูล 4 ราย (AIS, True, Dtac, TOT) การประมูลสิ้นสุดตั้งแต่รอบแรก จำนวนใบอนุญาต 27 ชุด มีผู้ประมูลได้ทั้งหมด 26 ชุด (เหลือ 1 ชุด) ราคาสุดท้ายต่อชุดความถี่อยู่ที่ 445 ล้านบาท รวมราคาทั้งสิ้น 11,627,288,889 บาท แบ่งเป็น

 • AIS ได้ไป 12 ชุด คือ 25.2-26.4 GHz มีราคาสุดท้าย 5,345 ล้านบาท
 • True ได้ไป 8 ชุด คือ 24.3-25.1 GHz มีราคาสุดท้าย 3,576,888,888 บาท
 • TOT ได้ไป 4 ชุด คือ 26.4-26.8 GHz มีราคาสุดท้าย 1,795 ล้านบาท
 • Dtac ได้ไป 2 ชุด คือ 26.8-27.0 GHz มีราคาสุดท้าย 910,400,001 บาท

การประมูลครั้งนี้ รวมรายได้ทั้งสิ้น 100,521,177,777 บาท (ยังไม่รวม VAT)

โอเปอเรเตอร์พร้อมหรือไม่? กสทช. เดินหน้าประมูลคลื่น 5G วันที่ 16 ก.พ. 2020

ธันวาคม 26, 2020 | By Techsauce Team

กสทช. เห็นชอบเดินหน้า 5G ประมูล 4 คลื่นความถี่ 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz พร้อมผ่านมติ Single Rate เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้มือถือและประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้ผู้ประกอบการลดอัตราค่าบริการมือถือ พัฒนาคุณภาพสัญญาณและบริการ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการรักษาเบอร์มือถือ คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ ( เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (24 ธ.ค.. 2562) ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบให้นำคลื่นความถี่ 4 ย่าน ได้แก่ 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ไปประมูลเพื่อเปิดให้บริการ 5G โดยเป็นการประมูลครั้งละคลื่นความถี่ ในวันที่ 16 ก.พ. 2563 ด้วยรูปแบบ Clock Auction โดยให้สำนักงาน กสทช. กำหนดระยะเวลาการ Mock Auction ให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประมูลมีความเข้าใจ และคุ้นเคยกับระบบการประมูล ทั้งนี้มติที่ประชุม กสทช. ข้างต้นได้นำเอาความคิดเห็นที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ได้แสดงความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะมาพิจารณา ซึ่งมติดังกล่าวคำนึงการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเห็นหลัก

โดยที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 5 G จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 2500 – 2680 เมกะเฮิรตซ์ และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 24.25 – 27.0 กิกะเฮิรตซ์ รวมถึงผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และให้นำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป พร้อมทั้งเห็นชอบร่างเอกสารสรุปข้อสนเทศ (Information Memorandum) การอ นุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz รวมถึงเห็นชอบกรอบระยะเวลาประมูลคลื่นความถี่ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ

โดยคาดว่าร่างประกาศทั้ง 3 ฉบับจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้ในวันที่ 27 ธ.ค. 2562 ตามกรอบระยะเวลาการประมูลที่วางไว้ ทำให้ กสทช. สามารถจัดการประมูล 5 G ได้ ในวันที่ 16 ก.พ. 2563 ตามแผนการที่วางไว้ คาดว่าจะออกใบอนุญาตได้ปลายเดือน ก.พ. 2563 และผู้รับใบอนุญาตสามารถเริ่มติดตั้งโครงข่ายได้ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563 ซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนคาดว่า ในเดือน มิ.ย. – ก.ค. 2563 จะสามารถเปิดให้บริการในพื้นที่ EEC ย่านใจกลางเมือง ซึ่งการเปิดให้บริการดังกล่าวจะใกล้เคียงกับการเปิดบริการ 5G ของประเทศญี่ปุ่นที่มีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในเดือน ก.ค. 2563

นายฐากร กล่าวว่า คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จำนวนคลื่นความถี่ที่นำมาประมูล 15 MHz แบ่งออกเป็น 3 ชุดคลื่นความถี่ ผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถประมูลได้สูงสุดประมูล 3 ชุด ราคาเริ่มต้นการประมูล 8,792 ล้านบาทต่อชุด เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 440 ล้านบาท การชำระเงินค่าประมูลแบ่งเป็น 10 งวด งวดละ 10 % โดยผู้เข้าร่วมการประมูลต้องวางหลักประกันการประมูล 2,637.60 ล้านบาท ค่าปรับต่อชุด 1,319 ล้านบาท กรณีไม่มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ คลื่นความถี่ย่าน 18 00 MHz จำนวนคลื่นความถี่ที่นำมาประมูล 35 MHz แบ่งออกเป็น 7 ชุดคลื่นความถี่ ผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถประมูลได้สูงสุดประมูล 4 ชุด ราคาเริ่มต้นการประมูล 12,486 ล้านบาท ต่อชุด เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 25 ล้านบาท การชำระเงินค่าประมูลแบ่งเป็น 3 งวด งวดที่ 1 ชำระ 50 % ของราคาที่ชนะการประมูล งวดที่ 2 ชำระ 25 % ของราคาที่ชนะการประมูล งวดที่ 3 ชำระ 25 % ของราคาที่ชนะการประมูล โดยผู้เข้าร่วมการประมูลต้องวางหลักประกันการประมูล 4,994.40 ล้านบาท ค่าปรับต่อชุด 1,873 ล้านบาท กรณีไม่มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

สำหรับ คลื่นความถี่ย่าน 26 00 MHz จำนวนคลื่นความถี่ที่นำมาประมูล 190 MHz แบ่งออกเป็น 19 ชุดคลื่นความถี่ ผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถประมูลได้สูงสุดประมูล 10 ชุด ราคาเริ่มต้นการประมูล 1,862 ล้านบาทต่อชุด เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 93 ล้านบาท การชำระเงินค่าประมูลแบ่งเป็น 7 งวด โดยงวดที่ 1 ชำระ 10 % ของราคาที่ชนะการประมูล งวดที่ 2-7 (ปีที่ 5-10) ชำระ 15 % ของราคาที่ชนะการประมูล โดยผู้ชนะการประมูลต้องมีการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม 5 0 % ของพื้นที่ EEC ภายใน 1 ปี และครอบคลุม 50 % ของจำนวนประชากรของ Smart City ภายใน 4 ปี โดยผู้เข้าร่วมการประมูลต้องวางหลักประกันการประมูล 1,862 ล้านบาท ค่าปรับต่อชุด 280 ล้านบาท กรณีไม่มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ คลื่นความถี่ย่าน 26 GHz จำนวนคลื่นความถี่ที่นำมาประมูล 2700 MHz แบ่งออกเป็น 27 ชุดคลื่นความถี่ ผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถประมูลได้สูงสุดประมูล 1 2 ชุด ราคาเริ่มต้นการประมูล 423 ล้านบาทต่อชุด เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 22 ล้านบาท กำหนดการชำระเงินค่าประมูลงวดเดียว โดยผู้เข้าร่วมการประมูลต้องวางหลักประกันการประมูล 507.60 ล้านบาท ค่าปรับต่อชุด 64 ล้านบาท กรณีไม่มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า นอกจากนั้นที่ประชุม กสทช. ยังมีมติการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมให้เป็นอัตราเดียว (Single Rate) ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและประโยชน์สาธารณะ เนื่องจาก กสทช. กำหนดให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือถึงผู้ประกอบการให้ปรับลดอัตราค่าบริการหรือให้มีการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอันเกิดจากประโยชน์ที่ได้รับจากการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายใหม่ต่อไป เช่น การปรับลดค่ารักษาเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนี้

1.รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม

2 .เห็นชอบให้มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมให้เป็นอัตราเดียว (Single Rate) โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ (โทรศัพท์บ้าน) ในอัตรา 1 บาท/เลขหมาย/เดือน และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายสำหรับบริการโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กำหนดอัตรา 1. 50 บาท/เลขหมาย/เดือน โดยให้มีผล ณ วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถือครองเลขหมายไม่เกิน 5 ล้านเลขหมาย ณ วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ให้สามารถหักเงินที่ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเกิดจากผลกระทบจากการปรับอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมได้ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศในเรื่องนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามแนวทางที่ สำนักงาน กสทช. จะกำหนดต่อไป

และให้นำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พร้อมทั้งเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม นำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

การลงทุนในตัวเลือกไบนารี
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: